MAGNETIC NAGYKANIZSA TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

Üdvözli Önt a nagykanizsai Magnetic Áruháza törzsvásárlói program!
Váltsa ki Áruházunkban a Magnetic törzsvásárlói kártyát, és élvezze a Magnetic törzsvásárlói program
által nyújtott kedvezményeket!
Miért jó a Magnetic Törzsvásárlói kártya?
Standard 3% kedvezményt adunk minden vásárláskor a nem akciós termékekre, így vonzó áraink
mellett még többet spórolhat!
A „Bónusz” időszakokban magasabb kedvezményt biztosítunk a Törzsvásárlói programban
résztvevőknek.
Igénylés menete:
Töltse ki a regisztrációs lapot és kollégáink 14 munkanapon belül elkészítik a névre szóló Törzsvásárlói
plasztik kártyát, melyet nyitvatartási időben Nagykanizsa, Magyar u. 166/A szám alatt Áruházunk
információs pultjában vehet át.
A kártya átvétele után a 3% kedvezmény a nem akciós termékekre aktív így, már használható is.
Kártya használata:
Vásárláskor fizetésnél a névre szóló törzsvásárlói kártyát fel kell mutatni, majd a kedvezmény a
termékek árából levonásra kerül.
Kollégáink a pénztárban csak a fizikai kártya felmutatása után tudják aktiválni a beállított kedvezményt!
Mi a teendő, ha a kártya elveszett vagy megsérült?
Ha Magnetic törzsvásárlói kártyája elveszett, megsemmisült, megsérült vagy ellopták, kérjük, fáradjon
be Áruházunkba (Nagykanizsa, Magyar u. 166./a) és kérje munkatársunk segítségét.
A kártyacsere díja: 1 000 Ft
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden törzsvásárlónak csak egy kártyája lehet!
1.) Törzsvásárlói program
A Törzsvásárlói Program (Program) olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben, a
programban résztvevők a jelen Szabályzat szerint Törzsvásárlói Kártyához juthatnak. A
kártyabirtokosok a Magnetic Áruházak Kft. nagykanizsai üzletében (üzlet címe: 8800 Nagykanizsa
Magyar u. 166.) saját részre történő vásárlásaik alkalmával a szabályzatban foglalt mértékű
kedvezményt vehetik igénybe érvényes törzsvásárlói kártyájuk bemutatása esetén.
Miután a Program a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt
kedvezményeket, a Program szabályait a Magnetic Áruházak Kft. (továbbiakban: Magnetic Áruház)
külön értesítés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztathatja. A Program határozatlan időre jön
létre, azt a Magnetic azonnali hatállyal, bármikor befejezheti, amennyiben a Program helyébe új
törzsvásárlói programot léptet. Ettől eltérő esetben 6 hónapos értesítés mellett fejezheti be a
Programot.
A kártyabirtokos a törzsvásárlói kártyája használatával a mindenkori (aktuális) törzsvásárlói
szabályzatban foglaltakat elfogadja.
2.) Programban való közreműködés feltételei
A Programban minden nagykorú magyar és külföldi természetes személy részt vehet, amennyiben a
Programhoz tartozó Törzsvásárlói Kártyát (továbbiakban: Kártya) igényel, s nyilatkozatával magára
nézve kötelezően elfogadja a Törzsvásárlói Program Szabályzatát, továbbá jelentkezését a Magnetic
Áruház elfogadja.
A Törzsvásárlói Programban a viszonteladói vásárlók kedvezményében részesülő vásárlóink a
Törzsvásárlói Kedvezményt nem vehetik igénybe azon vásárlásaik során, ahol már a viszonteladói
kedvezményt megkapják. A Törzsvásárlói Kedvezmény más kedvezménnyel, egyéb jogcímen adott
üzleti partnerkedvezménnyel nem vonható össze.
Magnetic Áruház a saját döntése alapján jogosult elfogadni, vagy visszautasítani bármely érdeklődő
Kártya igénylését, aki ezen elfogadás esetén válik a Program résztvevőjévé (továbbiakban: Résztvevő)
Magnetic Áruház jogosult továbbá bárki részvételét megszűntetni, kizárólagosan saját döntése
alapján, amennyiben Résztvevő visszaél a Kártyával, vagy a Program bármely részével, annak
szabályait megszegi, vagy a Magnetic Áruház jó hírét bármilyen módon sérti, magatartásával
lejáratja, vagy Magnetic Áruháznak kárt okoz. Részvétel megszűnése, vagy megszűntetése esetén a
törzsvásárlói kártyához kapcsolódóan igénybe vehető kedvezmény igénybevételi lehetősége
megszűnik.
A Programban a Részvétel ingyenes. A Kártya Résztvevő adataival történő „megszemélyesítése”,
vagyis a kártyára a szükséges személyes adatok kitöltése, tollal, jól olvasható módon, nyomtatott
betűkkel, a résztvevő feladata. A törzsvásárlói programban való részvétel feltétele, hogy a kártyán
szereplő adattartalmat a Résztvevő maximális kitöltöttséggel megadja. Az adatok valódiságáért a
Magnetic Áruházak nem felel. A Törzsvásárlói kártya leadásával egyidejűleg, a kedvezmény kupon
átadásakor a Magnetic Áruház dolgozói kérhetik a személyazonosság igazolását abban az esetben, ha
gyanús körülmény, visszaélésre utaló esemény történik a kártya leadásakor.
A Programban való részvétellel kapcsolatban esetleg felmerülő adók, terhek és díjak kizárólag
Résztvevőt terhelik.
Résztvevő elfogadja, hogy a Program Szabályzatának értelmezésére kizárólagosan Magnetic Áruház
jogosult, ezért minden ilyen jellegű döntése végleges.
3.) A Kártya igénylése, használata, kedvezmények, kártya pótlása
Minden természetes személy egyszerre csak egy Kártyát igényelhet. Az igényelt törzsvásárlói kártya
meghatározott kampány időszakra érvényes.
A Kártya esetleges elvesztése, eltűnése vagy bármilyen okból történő megsemmisülése esetén, annak
minden következménye Résztvevőt terheli. Résztvevő a Programmal közvetlenül, vagy közvetve
összefüggő esetekben Magnetic Áruházzal szemben mindenfajta kártérítési igényéről előzetesen és
kifejezetten lemond.
4.) Kártyabirtokosok adatainak kezelése, védelme
A kártyabirtokosok által megadott adatokat a Magnetic Áruházak Kft. kezeli. A kártyaigényléssel
egyidejűleg a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Magnetic Áruház, illetve
alvállalkozója a Kártyával végrehajtott tranzakciókra vonatkozóan feldolgozza, tárolja, a Program
működése szempontjából feldolgozza.
A Magnetic Áruház által megvalósított adatkezelés célja a Törzsvásárlói Program működtetése, a
kártyák használatához kapcsolódó kedvezmények mértékével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő
reklamációs ügyek rendezése. Az adatkezelés további célja a kártyabirtokosok vásárlási szokásainak
kiértékelése a vásárlói igények tökéletesebb kiszolgálása érdekében, a kártyabirtokosok hatékonyabb
tájékoztatása a Magnetic Áruház által bevezetett új üzleti lehetőségekről, a kártyabirtokosok
hűségének növelése a Magnetic Áruház iránt. A Kártyabirtokosok tájékoztatása e-mailben hírvelél
formájában történik. A Hírlevélről való leiratkozás a 8800 Nagykanizsa Magyar u. 166. Törzsvásárlói
hírlevél címen történhet. A Magnetic Áruházak a leiratkozástól számított 30 napon belül végzi el az
adattörlést. Ezzel együtt a Résztvevő kilép a törzsvásárlói programból is.
A kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárul, hogy személyes adataira,
illetve a kártyával végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a fent leírt adatkezelést a Magnetic Áruház
végrehajtsa, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe.
A kártyabirtokos jogosult az adatkezelési, adattovábbítási hozzájárulását írásos formában részlegesen
vagy teljesen visszavonni. A visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel
megszüntetését jelenti a kártyabirtokos részéről.
Tilos a személyes adatok a Programban részt nem vevő harmadik személy részére történő
továbbadása, értékesítése, használatra való átadása. Magnetic Áruház a kártyabirtokosok adatait
kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja. A kártyabirtokos adatait a
kártyabirtokosnak a Programban való részvétele, illetve magának a programnak a megszűnése
napjától számított 6 hónap leteltével Magnetic Áruháznak törölnie kell.
5.) Felelősség
Magnetic Áruház nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Kártya
ellopása, elvesztése, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.
A kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban felmerülő bármely panaszával, kérésével, kérdésével a
Magnetic Áruház Információszolgálatához fordulhat személyesen.
Cím: 8800 Nagykanizsa Magyar u. 166.
valamint írásban:
Magnetic Áruházak Kft.
Törzsvásárlói program
8800 Nagykanizsa Magyar u. 166.
A kártyabirtokos a programban való részvételét bármikor írásban megszüntetheti. A kártyabirtokos a
Törzsvásárlói kártyát, a fenti megszüntetés Magnetic Áruház részére való elküldését követő 30 napon
belül köteles a Magnetic Áruház részére visszaszolgáltatni. A kártya visszaadásáig igénybe nem vett
kedvezmény igénybevételi lehetősége elveszik.
A program megszűnése napjáig igénybe nem vett kedvezmény véglegesen elvész.
8.) Egyéb rendelkezések
A Törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmény mértékét, a kedvezmény igénybevételének
feltételeit Magnetic Áruház előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja, amennyiben
ezeket a feltételeket az üzletében elhelyezett tájékoztató formájában kifüggeszti.
A vásárlás alkalmával kapott kedvezmény mértékéről, a vásárláskor kiadott pénztárgépes nyugta ad
tájékoztatást. Az esetleges téves kedvezményes bélyegzések biztosításával kapcsolatos reklamációját
a kártyabirtokosnak még a pénztártól való távozás előtt kell jeleznie. A pénztártól való távozás után a
reklamációt elfogadni nem lehet.
A Magnetic Áruház marketingszolgáltatója a vásárlások alkalmával adható kedvezménykupon
mértékével, valamint a kártyák érvényességével kapcsolatosan kártyánkénti adatnyilvántartást vezet.
Ha a törzsvásárlói kártyán tárolt adat, illetve az adatnyilvántartásban szereplő adat eltérést mutat,
mindenkor központi rendszerben szereplő adatnyilvántartásban található adatok a mérvadóak.
Nagykanizsa, 2022. 06.15.